+64 3 548 1639 pa@ngatikoata.com

Te Haeata

Cultural Centre, French Pass

Taku tūranga ake tirotiro whakawaho ki Anatoto
Rā te haeata e whiti ana, ko te ara whānui a Tane
Kei tua rā ko te timatanga o Te Tuku mai ki ahau
Ngāti Koata e mau mere nei, Kauae Hurihia e rangona nei
Kei mua rā a Kurupongi e rewa ana
Ka huri āku kamo ki Rangitoto Te Motu nui ra ia
Tū mai rā e koro e Takapōtaka
Heke whakararo ki Ngāmuka ko Tawhi rā te tama I hoki mai
Kei au kei tai ko Te Aumiti Te Tai Nukunuku a Pani, e whiowhio ana, e whati pari ana
E hoki mai au ki Anarū ki tōku pātuwatawata ki Te Haeata
E ko koia e ara e!

Te Whakakitenga | Vision Statement

“He Nohoanga Hākapakapa”

A gateway to learning, a place to flourish

 

Ngā Whāinga | Objectives

“Tiaki Tangata, Tiaki Taiao, Tiaki Taonga”

To provide a safe, sustainable, inclusive and welcoming environment for Ngāti Koata to connect, engage and flourish.

 

He Whakamārama | Description:

Te Haeata is our Cultural Center in Anaru, French Pass. It was vested in Ngāti Koata following the 2012 Treaty Settlement and was previously a school and teacher’s residence. It is now used for wānanga, whānau gatherings, kapa haka noho, hui, accommodation, and as a base for our people to connect with their whenua and taonga.

Te Haeata means ‘the dawn’, which speaks of both the view from the site and the vision of the iwi following the Settlement. In winter, from Te Haeata the sun can be seen rising between Kurupongi (Trio Islands) and Anatoto (Clay Point).

The facilities at Te Haeata include Te Umurangi (the bottom house), Te Atapūao (the top house) and Te Awatea. For more information or to book, scroll down to the calendar below.

The pou at the entrance to Te Haeata was unveiled in 2015 and is of Ngāti Koata rangatira Te Putu. It was carved by uncle Mark Davis and blessed by uncle Te Rangipumamao Hira Selwyn.

Te Haeata Committee Members are:

Ngawai Webber Ahi Kā Representative
Bill Webber Ahi Kā Representative
Nohorua Kotua Kaumātua Representative
Pirihira Paul Kaumātua Representative
Noela McGregor He Kupu Reanga Representative
Kevin Paul Trade Representative
Lonae Paul Iwi Representative
Rāhui Katene Iwi Represwentative
Louisa Paul Office Representative
   

Te Haeata Strategic Plan

IS UNDER REVIEW