Ngā Kaimahi o Ngāti Koata Trust Our Staff

Turi Hippolite
Pou Whakahaere
(General Manager)
turi@ngatikoata.com
Quintin (Q) Hāpuku
Pou Rauemi
(Operations Manager)
quintin@ngatikoata.com
Dina-Marie Kahaialii
Pou Āwhina
(EA to GM & Board Administrator)
dina@ngatikoata.com
Kawana Waitai
Pou Toiora
(Education, Social and Health Manager)
kawana@ngatikoata.com
Pene (Tehau) Kaonohi
Pou Taiao
(Environmental Manager)
penek@ngatikoata.com
Cordelle Rei
Pou Tūhono
(Membership & Archives Coordinator)
cordelle@ngatikoata.com
Kōwhai de Thierry
Pou Tautoko
(Office Administrator)
kowhai@ngatikoata.com
Piripi McGregor
Kaiwhakatere Whānau Ora
(Whānau Ora Navigator)
piripi@ngatikoata.com
Pene Gieger
Tauawhi Taiao
(Environmental Support)
pene@ngatikoata.com
Logan Miller
Kaitiaki Taiao
(Iwi Environmental Ranger)
Laken Gieger
Kaitiaki Taiao
(Iwi Environmental Ranger)
Bailey Fantham
Kaitiaki Taiao
(Iwi Environmental Ranger)
Penny Adams
Kaikaute
(Accountant – Contractor)