MIHI

E rau rangatira mā, e te tini, e te mano, tēnei te tuku mihi ki a kōutou katoa i raro i ngā tini āhuatanga o te wā.
Ki ngā tini mate o ia marae, o ia maunga, haere, haere, whakangaro atu rā.
Ko te akaaka o te rangi ki a rātou mā, kei a tātou ngā purapura ora, ko te akaaka o te whenua.
Tihei Mauriora!
Mai te awa Te Hoiere
Ki Kurupongi
Ki Ngā Kiore
Ki Takapourewa
Whiti atu ki Te Matau
Koata taonga
Koatatanga
Koata mana e!

Hei hāpai i ngā whai hua o te iwi.

Our mission is to support the cultural, social, spiritual, political and economic wellbeing of our people and places.